คนขับรถสาย 95ก 11-9780 ขับรถและกิริยาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุเกิดเวลา 15.10น. วันที่ 6 มิย 2563 ผมเปิดไฟขอทางแล้วแต่คนขับบีบแตรเสียงดังหลายครั้งไม่ให้ทาง แต่พอดรถผมออกมาเยอะแล้วเลยได้ไป หลังจากนั้นคนขับรถเมล์ผ่านรถผมหันหน้ามามองหน้าผมและด่า ขให้ทาง bmta ช่วงตักเตือนและลงโทษด้วยครับ ผมแค่ขอทางทำไมต้องโกรธแค้นขนาดนี้ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ