คนขับรถพูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถรถเมล์ขสมก.ให้บริการฟรี สาย 59 หมายเลข 140034 ปลายทางสนามหลวง ผู้โดยสารมีความประสงค์จะลง ป้ายหน้าห้างเซ็นจูรี พญาไท คนขับรถพูดเยอะว่าป้ายนี้ไม่จอดรถต้องออกเลนขวา ถ้าจะลงป้ายนี้ต้องขึ้นสาย 29 34 จึงจะจอด แต่เขาก็จอดให้ลงนะ วิธีแก้ควรจะพูดตั้งแต่ป้ายอนุสาวรีย์ไหมว่าถ้าใคระลง ป้ายหน้าห้างเซ็นจูรี่ให้ลงที่ป้ายอนุสาวรีย์เพราะป้ายหน้าไม่จอด ผู้โดยสารที่ไม่ได้ขึ้นประจำจะไม่ทราบหรอกว่าคุณจอดป้ายไหนบ้าง ถ้าบอกก่อน 1 ป้ายก็น่าจะเป็นการดี (คนขับก็ไม่ได้พูดจาไม่สุภาพซะทีเดียว แต่พูดเยอะ)

ขอความกรุณาท่านผู้ร้องโปรดระบุ วันและเวลาที่เกิดเหตุให้องค์การทราบด้วยเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาตัวพนักงานคนดังกล่าว