คนขับรถพูดจาแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถเมล์แดง สาย 207 นายประวิทย์ มาระศรี พูดจาแย่มาก ขับรถกระชาก เรายืนอยู่ป้ายรถเมล์ คุยกับเพื่อนเห็นรถเปิดประตูมาแต่ยังไม่ถึงป้าย เลยไม่ได้เดินไปขึ้น พอรถมาถึงป้ายคนขับปิดประตู เลยกวักมือเรียก แต่ไม่เปิด เพื่อนเลยตะโกนไปว่ามีคนจะขึ้น คนขับจึงเปิด เราขึ้นไปกับผู้หญืงอีกคน คนขับถามแบบหาเรื่องสองสามรอบว่าทำไมไม่เดินไปขึ้นตอนประตูเปิด เหมือนไม่เต็มใจบริการ มาถึงป้ายแต่ปิดประตู ควรปรับปรุง เพราะทุกคนเสียเงินแทนค่าบริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ