คนขับรถประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเช้า เวลาประมาณ 8.00 น. ขึ้นรถเมล์ปรับอากาศสาย 66 เบอร์ 7 - 56011 จากบางกระบือไปเตาปูน คนขับรถเอาโทรศัพท์วางไว้ที่แผงไมล์หน้ารถ ตลอดทางเวลาที่ขับรถคนขับรถก็ขับรถไปดูโทรศัพท์ไปตลอดทาง (ผมนั่งอยู่หลังคนขับเห็นอยู่ตลอดเวลา) ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุควรตักเตือนให้มีสมาธิเวลาขับรถเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 66 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ดูโทรศัพท์ขณะขับรถทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ