คนขับพูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สายรถเมล์ 59 รถปรับอากาศ 1-45097 13-1066 วันที่13สิงหาคม ตอน6.30 ป้ายบีทีเอสจตุจักร คนขับพูดจาไม่สุภาพ ตอนเราขึ้นรถ คือตอนที่รถจอดกำลังจะเดินไปขึ้น แต่รถเมล์ขยับไปด้านหน้าเราเลยขึ้นไม่ได้ พอเดินตามมาขึ้นทีหลัง คนขับพูดใส่ขึ้นรถไม่เป็นมัวทำท่ายึกยัก

เรียน ผู้ใข้บริการ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนแล้ว ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 59 เรียกพนักงานมาอบรมกำชับย้ำเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง รับส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา/ สถานที่/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ