คนขับประพฤติตนไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนขับรถเมล์แดง สาย207 พูดจาแย่มาก ยืนรออยู่ที่ป้ายรถเมล์คุยกับเพื่อน เห็นรถเมล์เปิดประตูแต่ยังไม่ถึงป้ายเลยไม่ได้เดินไปขึ้น พอถึงป้ายปิดประตู กวักมือเรียกก็ไม่เปิด จนเพื่อนตะโกนบอกว่ามีคนจะขึ้นถึงเปิดให้ ขึ้นไปบนรถคนขับถามแบบใส่อารมว่าทำไมไม่ดินไปขึ้นตอนเปิดประตู ถามสองสามรอบ เหมือนไม่เต็มใจบริการ ขับรถกระชากตลอด2

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ