คนขับทำแบบนี้ผิดไหมค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คนขับรถเมล์สาย 56 ป้ายทะเบียน 10-8995 สีชมพู 1.จดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม บ่อยครั้ง 2.พูดจาหยาบคาย ตะโดนด่าทอกับกระเป๋ารถเมล์ 3.ไม่ใส่เสื้อในเครื่องแบบ 4.ดูดบุหรีบนรถโดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ