คนขับกับกระเป๋า สาย 543

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ใช้บริการสาย 543 เลขข้างรถ 1-70263 ช่วงเวลา 18.30 น. เห็นกระเป๋าทำหน้าที่ได้ดี บอกป้าย บอกผู้โดยสารให้ระมัดระวังการหกล้ม ระวังประตูหนีบ บอกผู้สูงอายุให้ไปนั่ง เพราะยังมีที่ว่างให้สำหรับนั่งอยู่ ส่วนคนขับ ขับรถได้ดี นิ่ง ไม่กระชากมาก ความเร็วรถกำลังพอดี ขอให้ทั้ง 2 ท่านทำดี บริการดีแบบนี้ต่อไป

ทราบเรื่องแล้วจะได้ทำหนังชมเชยผ่านเขตการเดินรถ ให้รับทราบ