ข้อให้เพิ่มเที่ยวรุสายปอ.519

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเช้าจาก สาธุประดิษฐ์ไปมีนบุรี รอนานมาก และจากเส้นศรีนครินทร์ไปมีนบุรี ไม่มีสายอื่นทดแทนได้ รบกวนเพิ่มเที่ยวรถให้ถี่ขึ้น ขึ้นtaxiเกือบทุกวันช่วง 8.15-9.30 และขอให้พัฒนาapplication ที่สามารถจับgpsรถโดยสารที่วิ่งอยู่และประมาณเวลาในการมาถึงป้ายได้ เพื่อช่วยผู้ใช้บริการในการตัดสินใจรอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ