ข้อเสนอให้พิจารณาความเหมาะสมการยุบป้ายรถประจำทาง สถานีรถไฟดอนเมือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตั้งแต่เริ่มปี 58 ได้มีการยุบจุดจอดป้ายรถประจำทางหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองฝั่งวิภาวดีขาออก โดยให้ไปใช้ป้ายถัดไปห่างกันประมาณ 100 เมตร ฟังดูไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ถ้าพิจารณาความเหมาะสมแล้วมีปัญหาประชาชนเดือดร้อนจริงๆครับ รายละเอียดตามนี้ 1.สถานีรถไฟดอนเมืองเป็นจุดเชื่อมต่อถไฟกับรถเมล์อีกทั้งสนามบินด้วย ประชาชนสวนใหญ่มีสัมภาระติดตัวต้องเดินไปไกลหรือเดินมาที่สถานีก็เป็นปัญหาอยู่ครับ 2.ป้ายที่ให้ไปใช้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากอยู่แล้ว เป็นที่จอดของรถตู้เข้าแถวกันยาวเลยให้ตรวจสอบเช้าครับ 3.ที่หลบแดดหลบฝนบริเวณสถานีรถไปดอนเมืองเรียบร้อยดีกว้างขวาง แต่ที่ให้ไปใช้ใหม่มีที่บังแดดอยู่นิดเดียวไม่เพียงพอฝนตกไม่มีที่หลบครับ 4.ไม่ทราบเหตุผลในการยุบจริงๆครับ ถ้าเป็นเรื่องปัญหารถติดไม่ใช่เพราะสาเหตุการมีป้ายรถครับ เป็นเพราะรถแท็กซี่เข้ามาจอดแช่ทำให้รถประจำทางเข้าไม่ได้ครับ 5.ต่างชาติมาเขางงมากรถไม่จอดให้ขึ้นลง ทั้งๆที่ทำที่เว้าให้เป็นที่จอด แต่มีแต่รถแท็กซี่มาจอดรอเต็มไปหมด 6.ขอได้โปรดเอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักด้วยครับ และหน้าตาของประเทศชาติครับ 7.ขอให้ดำเนินการติดป้ายรถประจำทางสถานีรถไฟดอนเมืองกลับที่เดิมด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ กรุณานำเสนอผู้รับผิดชอบด้วยครับ