ข้อมูลบนเว็บผิด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากหน้า http://www.bmta.co.th/?q=th/lines เมื่อค้นหาสายรถเมล์ 146 ด้านถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก จะพบหมุดสีเหลืองบริเวณสำนักงานประปาภาษีเจริญ เป็น โรงแรม เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท ซึ่งไม่มีอยู่จริง เมื่อค้นหารถวนซ้าย ถัดเหนือขึ้นไปจากสำนักงานประปาภาษีเจริญ 1 ป้าย พบหมุดเขียนว่า หมู่บ้านร่ำรวยนิเวศน์2 ซึ่งมีความผิดพลาดหลายประการ 1. หมุดนี้ไปอยู่หน้าหมู่บ้าน "เอเวอร์กรีนซิติ้" ซึ่งเป็นคนละหมู่บ้าน 2. ชื่อหมู่บ้าน "ร่ำรวยนิเวศน์ 2" เป็นชื่อเดิมของหมู่บ้าน "เดอะรอยัลกรีนพาร์ค" ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ถัดลงมาด้านใต้จากสำนักงานประปาภาษีเจริญ 1 ป้าย อยู่ติดคลองบางขี้แก้ง ปัจจุบันหมู่บ้านได้จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรนี้กับหน่วยงานราชการในชื่อ "เดอะรอยัลกรีนพาร์ค" อย่างเป็นทางการแล้ว และป้ายหน้าหมู่บ้านก็เปลี่ยนเป็นคำว่า THE ROYAL GREENPARK อย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้น ชื้อหมู่บ้าน "ร่ำรวยนิเวศน์ 2" จึงไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป 3. ถัดลงมาทางใต้จากปากทางหมู่บ้าน "เดอะรอยัลกรีนพาร์ค" 100เมตร มีป้ายรถเมล์อีกป้ายซึ่งยังไม่ได้ปักหมุดไว้ ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง และส่งกลับข้อมูลที่ถูกต้องไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง เพื่อให้แหล่งข้อมูลต้นทางได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ