ข้อคิดเห็น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กรณีรถเมล์ให้บริการไม่พอเพียงในช่วงเช้า เย็น และแน่นมาก นานๆมาคัน ขณะที่รถshuttle bus มีค่อนข้างมากและรถว่าง คนขึ้นน้อย จึงมีความคิดเห็นว่่าน่าจะให้รถบริการshuttle bus ฟรี แวะรับรายทางด้วยโดยเฉพาะรถที่วิ่งระยะสั้นเช่น หัวลำโพง-สนามหลวง จะแบ่งเบาภาระ รถเมล์สาย47,15 ซึ่งแน่นตลอดและรถน้อยได้ ขอชมเชยการบริการเจ้าหน้าที่ประจำป้ายกองฉลากเก่าคอยแจ้งเตือนผู้โดยสารเวลารถมาจะได้เตรียมตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ