ข่าวฉบับที่ 005/2567 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 “มนพร มอบ ขสมก. จัดรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี 3 เส้นทาง” ให้กับประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ณ ท้องสนามหลวง 24 ก.พ. - 3 มี.ค. 67

ข่าวฉบับที่ 005/2567 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
 
“มนพร มอบ ขสมก. จัดรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี 3 เส้นทาง” ให้กับประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ณ ท้องสนามหลวง 24 ก.พ. - 3 มี.ค. 67
ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5