ข่วยพิจราณาเพิ่มรถให้บริการถนนราชพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนราชพฤกษ์เป็นถนนเชื่อมต่อ ที่ระยะทางยาว แต่มีรถเมล์ให้บริการแค่สาย 751 จำนวน 5คัน และยังเป็นจุดต่อรถไฟฟ้า ต้นทางสถานีบางหว้า กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ ผู้คนที่ทำงานบริเวณถนนนี้ รอรถ ชั่วโมงล่ะ1คันในช่วงเวลาเร่งด่วน ตกเที่ยวไปก็สาย สรุปถนนนี้มีไว้ให้คนมีรถ กับเรียกแท็กซี่ ซึ่งค่าเดินทาง แต่ล่ะเที่ยวเกิน 100-170บาท หากพิจราณาเป็นรถเมล์ รถปรับอากาศ ก็ยังมี ผู้เดินทาง ยินดีจ่ายเงิน รบกวนช่วยดูเส้นทางการให้บริการถนนราชพฤกษ์ อย่างด่วนเลยค่ะ เพราะสู้ค่าเดินทางไม่ไหว จะออกจากงานก็ ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาในยุคหางานยากๆแบบนี้ค่ะ

เรียน ผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเป็นดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ