ขึ้นราคาแต่คุณภาพไม่ได้ดีขึ้นตาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ขึ้นราคาแต่ยังต้องยืนเบียดกันอยู่ดี สาย 140 ปล่อยช้า ไม่เป็นเวลา เวลามาก็มาพร้อมกันหลายคัน พอมาพร้อมกันหลายคันคันที่แน่นก็จอดที่ป้าย แต่อีกคันโล่งเห็นคนโบก แต่พอเห็นว่ามีอีกคันที่แน่นจอดอยู่ก็ไม่ยอมจอด ขับเลยไปเลย รออีกทีก็นาน ทุกคนจ่ายเงินแพงขึ้นเกือบเท่าตัว แต่ยังต้องอยู่กับสภาพแบบเดิมๆ ไม่มรใครอยากยืนแน่ๆบนรถนานๆหรอกนะคะ เราจ่ายเงินเพิ่มก็เพราะต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ