ขึ้นรถยังไงให้ถึงจรัญสนิทวงศ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
คือจะต้องขึ้นรถอะไร ขึ้นยังไง ขึ้นที่ไหน ถึงจะไปถึงจรัญสนิทวงศ์ค่ะ จากท่ารถตู้ข้างเทคนิคมหาชัย ต้องขึ้นรถตู้สายไหน ไปลงที่ไหน แลเวต่อที่ไหนค่ะ