ขึ้นค่ารถเมล์ควรปรับปรุงสภาพรถเมล์ด้วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากดิฉันใช้บริการรถสาธารณะบ่อยก็จะเจอทั้งรถเก่าแอร์ไม่เย็น รถเสียงเครื่องดัง รถควันดำ รถสกปรก และอีกหลายๆอย่างบางคันเก่าแบบสมควรปลดระวาง นี่หรือที่ประชาชนอย่างเราได้รับการบริการโดยที่ค่าโดยสารขึ้นเอาๆ ดิฉันยอมจ่ายนะคะถ้ามันสมเหตุสมผล รถใหม่ขึ้นราคาจ่ายเรยจะไม่สงสัย แต่บางคันเก่ามากไม่รู้วิ่งมากี่สิบปีก็ยังมีวิ่งให้เห็น ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรถหมดอายุพร้อมปลดระวางทีนะคะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ