ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีทอดตลาด

วันที่ประกาศ: 
01/04/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ขายทอดตลาด
ราคากลาง: 
7,873.32 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: