ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 ของเขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
3117
วันที่รับเอกสาร: 
08/03/2562 - 08/04/2562
วันที่ยื่นซอง: 
09/04/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/04/2562
ราคากลาง: 
3,117.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 8, 2562