ขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2558 ของเขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วันที่รับเอกสาร: 
26/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
26/12/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/12/2559
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 26, 2559