ขาดระยะรอนานมากๆๆๆๆๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.137 วันที่ 27 มิถุนายน 62 รอรถป้ายอาคารวรสมบัติ พระราม9 เพื่อไแลาดพร้าว ตั้งแต่เวลา 19.50 น. ได้ขึ้นรถเวลา 20.30 น. เช็คสอบผ่านแอป via bus มีรถยอดอยู่ที่อูรพระรามเก้าตั่งแต่ ไม่ออกมาให้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ