ขับเร่งความเร็วและเบรกระยะสั้นจนตัวโยน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถหมายเลข 8-50339 สาย 24 ไม่ทราบเป็นที่ตัวเครื่องยนต์หรือคนขับ เวลาออกรถจะเร่งเครื่องขึ้นไปเรื่อยๆ จนทันคันหน้าแล้วค่อยเบรก ถึงจะไม่กระถืบแต่ระยะก็สั้นจนคนยืนตัวโยกคลอน คนหนุ่มสาวคงไม่รู้สึกอะไร แต่ดิฉันขาไม่ค่อยดีทำให้ยืนทรงตัวได้ลำบาก ลองคิดถึงคนสูงวัยที่แรงแขนขาไม่ค่อยมีแล้วจะประคองตัวอยู่ไหม อยากให้ตรวจสอบหน่อยค่ะ ถ้าเป็นที่รถมันเก่าจนต้องเหยียบคันเร่งถึงวิ่งออกก็ช่วยพิจารณาซ่อมบำรุงด้วย แต่ถ้าเป็นที่คนขับก็ช่วยพาไปสอนขับให้นึกถึงผู้โดยสารยืนหน่อย อย่ามัวแต่ห่วงว่าจะได้ที่โหล่หรือกลับช้า เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่คุ้มเสีย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม หากพบมีเรื่องร้องเรียนเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ