ขับอันตรายมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เบรคกระทันหันหลายครั้ง จอดไม่ตรงป้าย 515 6-5609 13-1708