ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับรถไม่สุภาพ เบรกกระทันหันทำให้เสียหลักลื่นล้มค่ะ ปอ.44 ป้ายทะเบียน 15-1921

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ.44-5 ทะเบียน 15-1921 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิด มาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.