ขับรถไม่สุภาพ ไม่หยุเรถจนสนิทขณะผู้โดยสารขึ้นลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมบ์ สีชมพู สาย8 ทะเบียน 10-8975 เลขข้างรถ 36-114 ขับรถกระชาก บีบแตรไล่รถคันอื่นตลอดทาง และ ไม่หยุดรถให้นิ่งขณะผู้โดยสารขึ้น และไม่จอดชิดฟุทบาท โดยจอดเลยกลางให้ผู้โดยสารขึ้น แถว สะพานควาย ช่วงเวลา 16.00น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 8 ขับรถกระชากนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ