ขับรถไม่สุภาพ สร้างความรำคาญ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 1 สีส้ม ทะเบียน 15-2020 บีบแตรรถเมย์ทุกๆ 3 วินาที รถติด รถออก ไฟแดง ไฟเขียว จอดรับผู้โดยสาร บีบแตรเล่น สร้างความรำคาญหนวกหู ไม่มีมารยาท ควรอบรมพนักงานก่อนให้มาดูแลชีวิตผู้โดยสารบนรถ

เรียนผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท เกลียวเวิลดิ์ จำกัด. เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย 1-4 ทะเบียน 15-2020 ให้กำชับ ตักเตือน พนักงานประจำรถให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.