ขับรถไม่ดี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 556 เลขข้างรถ 6-55163 ทะเบียน 12-5848 ขับผ่านสายใต้ บรมฯ เวลาประมาณ 7.40 ขับรถเบรคแรงหลายครั้ง-ทำให้ยืนทรงตัวยาก บางช่วงก็ขับเร็วมากแล้วเบรค ต้องการให้ตรวจสอบการขับรถให้ปลอดภัย และใส่ใจผู้โดยสารที่ต้องยืนบ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ