ขับรถไม่ค่อยสุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 522 สีฟ้า เลขข้างรถ 1-70360 ป้ายทะเบียน 16-2442 กรุงเทพมหานคร ขับรถกระชาก เบรคเเรง บีบแตรใส่รถยนต์ร่วมเส้นทาง ไม่ค่อยมีมารยาท รอบมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประมาณ 19.55น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ