ขับรถแย่มาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 545-40 หน้าเดอะมองามวงศ์งาน ผู้โดยสารลงยังไม่หมด จะรีบขยับรถทำไม เกือบล้มดีนะมี่คนข้างหน้าช่วยพยุง ประตูก็รีบปิด กระเป๋าก็ขัดกับประตู ขับรถกลัวกลับไม่ถึงอู๋หรอคะ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสายที่ 545-40 ไม่ดูแลผู้โดยสายขึ้น-ลงให้ปลอดภัยแล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ