ขับรถหวานเย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โดยสารรถประจำทางสาย 134 (12-2789 / 7-3078) จากจตุจักร ไป บางบัวทอง วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 67 เวลาประมาณ 22.00 น. รถวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. ตลอดการโดยสาร ขอให้ปรับปรุงความเร็วให้กระชับมากกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี บริการด้วยความสุภาพ ดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)