ขับรถประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลาประมาณ 10.30 น.นั่ง ปอ.91จากสะพานปิ่นเกล้ามาลงที่ซีคอนบางแคพบว่า พขร.เลขรถ 55113 ขับรถเร็วมากผิดปกติชิดขวา บีบแตรไล่รถคันอื่นมาตลอดทางพร้อมด่าทอด้วยคำหยาบคายมากๆ บังคับรถส่ายไปมา ท่าทางเหมือนคนเสพยาเสพติดอันตรายๆมากๆในขณะนั้นมี ผดร.แค่ 6คนรวมข้าพเจ้าช่วยสอบพฤติกรรมด่วนครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ