ขับรถดี อัธยาศัยดีเยี่ยม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขับรถนิ่ม มีมารยาท ดีๆชอบๆ นานจะเจอแบบนี้ เห็นละประทับใจมาก 12-0415

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ