ขับรถซิ่งเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
07.40 54 4-80354 11-9364 ป้าย BTS พญาไท - คนขับซิ่งมาก เหมือนจะไม่จอด ขับกลางเลน มีคนลง แล้วที่นี่มาเร่งคนลงรถ และคนจะขึ้น คนเก็บแหกปากว่า ขึ้นมาก่อนค่ะ .. ในขณะที่คนขับซิ่ง เบรกไม่สุด รถเคบื่อน คนลงรถอายุเยอะ ะ้าเขาเกิดอุบัติเหตุ เงินเดือนคุณรับผิดชอบได้ไหมคะ รีบไปนอนก็ไม่ต้องมาขับรถนะคะ คนบงยังไม่ทันเสร็จ บอกว่าให้รีบขึ้น เกินไปป่าว จะขึ้นได้ไง เขาบงรถ และรถก็จอดไม่ชิด ฟุตบาท เกือบกลางเลน เวอร์มาก อย่าขับรถกินเงินเดือนนะคะ พึงสำนึกไว้ ทำงานบริการ ฉันก็ประชาชน ดิ้นรนเหมือนกัน ยืนรอรถแทบตาย อ้าวทันจะไม่จอดหรอว๊ะ ... ขอคอมเพลนแต่คนขับ คนเก็บบริการดี แต่ตอนเวลารีบเร่งอาจจะกดดันคนขับจะซิ่งละไง เลยต้องรีบพูด รีบขึ้นรีบลง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมตักเตือนพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพเหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกและพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)