ขับรถกระชาก เบรกหัวทิ่ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ 79 ขึ้นหน้าเซ็นทรัลเวิร์ด 17.35 น หมายเลข 6-56038 (รถมา 3 คันพร้อมกัน) ไม่รู้คนขับโกรธใครมาเหยียบคันเร่งกระชากๆ ขับรถจ่อท้ายคันหน้า เบรกกระชั้นชิด สอบถามพนักงานเก็บค่าโดยสารว่าทำไมถึงขับรถกระชากจัง พนักงานก็ทำเฉยไม่ตอบ แทนที่จะไปบอกให้คนขับปรับปรุงการขับรถ ผู้โดยสารจะลงรถ ต้องเกาะราวแน่น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ