ขับขี่รถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงานขับรถสาย 182 เลขทะเบียน 11-8558 และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ขับขี่รถไม่สุภาพและบริการไม่สุภาพ 1. ขับรถไม่ปลอดภัย กระชั้นชิดรถจักรยานยนต์ข้างหน้า 2. มีผู้โดยสารขอให้พนักงานเก็บค่าโดยสารแจ้งเตือนก่อนถึงตึกช้าง แต่พนักงาน แจ้งว่า พี่ก็ต้องคอยดูเองด้วยนะคะ 3. ขับรถลักษณะกระชาก เร็วสลับช้ามาก แต่ตอนผู้โดยสารจะลงจากรถ กลับรีบบอกให้รีบลง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)