ขอ ปอ.23ทางด่วน รับผู้โดยสารตั้งแต่ออกจากอู่เมกาบางนา เขตการเดินรถที่3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนผู้บริหารเขตการเดินรถที่3 อยากให้ ปอ.23ทางด่วน เทเวศน์ เพิ่มรถเสริม โดยรับผู้โดยสารตั้งแต่ออกจากอู่เมกาบางนา แล้วขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนา เพื่อให้ผู้โดยสารย่านบางนามีโอกาสได้ใช้บริการ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรรถต่อไป ขอขคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ