ขอ ปอ.117

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจาก 117 เป็นสายรถเมล์ที่มีน้อย และเดินเส้นทางที่มีอัตรารถติดสูง การนั่งอยู่ในรถนานๆ อาจะจะทำให้คนภายในรถเป็นลมเรื่องจากสภาพอากาศ และด้วยความร้อนรถติด อาจจะทำให้สุขภาพจิตใจคนขับแย่ลง หากเรามีรถปรับอากาศ อาจจะช่วยทถเลาปัญหานี้ลงได้ อย่าเห็นว่าเป็นแบบนี้กันมานานก็อยู่กันได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน โงกเราปัจจุบันเปลี้ยนอปลงไปทุกวัน วิถีขีสิตคนก็เปลี่ยน แนวทางคิดคนก็เปลี่ยน เราต้องปรับปรุงให้การขนส่งของเรานั้นเป็นไปตามแบบ ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวหน้าไปด้วยกัน