ขอให้แก้ไขข้อความบนจอmonitor

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จอ monitor บอกชื่อป้ายที่ถึง ที่เป็นภาษาอังกฤษ สะกดไม่ถูกไวยกรณ์ และบางคำใช้คำทับศัพท์ภาษาไทย เช่น ตลาดสำโรง (talat somrong) แบริ่ง ( bae ring ) ต่างชาติไม่รู้ว่าตลาดที่เขียนว่า talat มีความหมายว่าอย่างไร ควรใช้คำศัพท์ที่แปลความหมายตรงกับภาษาอังกฤษจะดีกว่า ต่างชาติจะได้เข้าใจ และภาษาไทยก็ควรจะเขียนคำเต็มของแต่ละสถานที่ไม่ควรตัดคำเต็มออกเพราะคำที่ใช้นั้นเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน เช่น วัดไตรสามัคคี(ตรงช้างเอราวัณ) ก็เขียนว่า วัดไตร , โรงเรียนไผทอุดทศึกษา ก็เขียนแค่ โรงเรียน ไผทอุดม

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ