ขอให้เสริมรถเมล์จากศูนย์ราชการหลักสี่ ไปนนทบุรี/ท่าอิฐ หลายๆคัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากการเดินทางระหว่างศูนย์ราชการ ไป นนทบุรี และท่าอิฐ มีเพียงรถร่วมบริการ 356 นนทบุรี เพียงสายเดียว ซึ่ง ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้แจ้งยกเลิกการให้บริการแล้วนั้น ขณะนี้จึงใช้บริการได้เฉพาะรถขสมก. 66 เสริม (ท่าอิฐ-ศูนย์ราชการ) แต่การใช้บริการดังกล่าวนั้น มีข้อจำกัดมาก เพราะมีเที่ยวรถรอบเย็นน้อยมาก เพียง 2 รอบ คือออกจากท่ารถศูนย์ราชการ เวลา 15.00 น. และ 16.00 น. จากภายในศูนย์ราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเวลาที่ผู้ใช้บริการในหน่วยงานราชการจำนวนมากที่จะสามารถเข้าใช้บริการในเวลา 15.30 น. ,16.30 น. และ 17.30 น. นั้น ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ควรดำเนินการแก้ปัญหา ดังนี้ 1. เพิ่มจำนวนเที่ยวรถให้บริการ 2. จัดเวลาการให้บริการโดยให้สามารถรอรับผู้ใช้บริการในศูนย์ราชการในเวลา 15.45 น. ,16.45 น. และ 17.45 น. เป็นต้น 3. เพิ่มจำนวนสายรถเมล์ที่สามารถให้บบริการจากศูนย์ราชการ ไป จังหวัดนนทบุรี ท่าอิฐ เช่น สาย 18 , 63, 134 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป ผู้ใช้บริการ