ขอให้เพิ่มเที่ยวรถสาย75 ช่วงเย็น เวลาคนเลืกงานครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เที่ยวกลับ จากหัวลำโพงมาวัดพุทธ รถรอนานมากไม่ควรนานถึง1ชม และไม่ควรมาพร้อมกันทีเดียว2คันครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ