ขอให้เพิ่มรอบสาย166 ช่วงเช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทางขสมก.พิจารณาเพิ่มรอบรถโดยสาย 166 ช่วงเวลาเช้าเวลา 0500 ระยะทางจากปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ชัย เนื่องจากมีผู้โดยสารจำนวนมากในเวลานั้น หากเป็นเป็นไปได้อยากให้ออกตรงตามเวลา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสม เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)