ขอให้เพิ่มรถเมล์สาย 203 จากนนทบุรี-ท่าอิฐ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปัจจุบันรถเมล์แดงและรถ ปอ.สาย 203 ที่วิ่งจากท่าน้ำนนทบุรี-ไปท่าอิฐ มีจำนวนน้อยมาก และระยะห่างการปล่อยรถก็ห่างมาก ต้องคอยอย่างต่ำ 30-45 นาที จึงจะมีรถวิ่งมาซักคัน ลองสังเกตดูจะปรากฎว่ามีรถสาย 203 วิ่งจากท่าน้ำนนท์-ไปสนามหลวงมีทุก 5 นาทีหรือ บางทีวิ่งซ้อนกันมา มีรถสายนี้วิ่ง 20 คัน จึงจะมีรถสายท่าน้ำนนท์-ไปท่าอิฐ เพียง 1 คัน ทำให้ประชาชนที่จะใช้บริการรถดังกล่าวเดือดร้อนมาก ทั้งนักเรียน ประชาชนทั่วไปจะบ่น กันมาก จึงขอความเห็นใจจาก ขสมก.ช่วยเพิ่มรถเมล์แดงหรือรถปรับอากาศสาน 203 วิ่งจากท่าน้ำนนท์ไปท่าอิฐให้มากกว่านี้ให้และให้ถี่กว่านี้โดยเฉพาะในวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วง เวลาบ่าย 3 โมง - 1 ทุ่ม จะมีรถน้อยมากกกกกกกกกกกกกถุึงมากกกกกกกกกกกกที่สุดเลยครับ ถ้าหากท่านเพิ่งรถสายนี้ให้ตามที่ร้องเรียนจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ