ขอให้เพิ่มรถสาย 520

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เห็นบอกว่า มี 7 คัน ก็ยังน้อย สายนี้คนขึ้นเยอะนะคะ รถยิ่งน้อยคนรอไม่ไหวก็ต่อรถสายอื่นซิใครจะไปรอไหว แต่ถ้ารถมากผู้โดยสารก็หันมาใช้บริการมากขึ้น

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ