ขอให้เพิ่มจำนวนรถ สาย 80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อก่อน รถปรับอากาศยูโร สาย 80 มีจำนวนเยอะกว่านี้ หลังจากนั้นก็มีการรถจำนวนลง ให้มีรถ มินิบัสสีส้ม 9 บาท และรถ ปรับอากาศของเอกชน 13 บาท ตลอดสาย มาวิ่งบริการเสริม แต่ช่วงหลังมานี้ รถมินิบัสแทบจะไม่มี รถ 13 บาท ก็น้อยลงมาก และยังเสียบ่อย อยากให้เพิ่มรถปรับอากาศยูโร สาย 80 ให้มีมากกว่าปัจจุบัน เพราะตอนนี้ บริเวณ เพชรเกษม 81 มีหมู่บ้านขึ้นใหม่เยอะมาก คนใช้บริการเยอะขึ้น ตอนนี้รอรถนานมากคะ โดยเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ลดจำนวนเที่ยวรถลงไปอีก

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ