ขอให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 138

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย138 มีคนใช้โดยสารเยอะ โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น หลายครั้งยืนรอนานเกือบชั่วโมง บางทีชั่วโมงกว่าพอรถมาคนเต็มจนขึ้นไม่ได้ หรือไม่ก็ต้องยืนเบียดถึงตรงประตู บางวันต้องรอ2-3คันกว่าจะขึ้นรถได้

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)