ขอให้เปิดป้ายรถเมล์แคราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จากถ.งามวงค์วาน (เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) วิ่งมาแครายเลี้ยวซ้าย มีป้ายรถเมล์(เก่า) ที่อยู่ระหว่างป้ายแคราย กับป้ายเรวดี เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น และตอนกลางดึกเงียบและมืดมาก อยากให้กลับมาเปิดป้ายนี้ใหม่ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมใว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ