ขอให้เดินรถจนสุดระยะทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 510 ช่วงเช้า (06.00-08.00) ขอออกมุ่งหน้า ม. ธรรมศาสตร์ ทำไมมีน้อยคันมากที่วิ่งจนไปจนถึง ม. ธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่ จะหมดระยะเเค่ดอนเมือง เพื่ออะไรครับ เช้าๆจะให้บริการคนเข้าเมืองอย่างเดียวหรือไง คนจะใช้เส้นทางขาออกก็รอไปเถอะ มากี่คันกี่คัน ก็หมดระยะดอนเมือง คนจะไปทำงานบางขัน เด็กจะไปมหาลัย ไปต้องไปกันหรือไง ฝากปรับปรุงด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ