ขอให้สแกนบัตรทุกคนครับ(บัตรอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีครับขอบคุณที่เปลี่ยนมาใช้บัตรแบบใหม่ ดีกว่าแบบเดิมไม่โดนกล่าวหาว่าเป็นบัตรปลอมแต่อยากจะขอร้องให้พนักงานตรวจทุกคนเลยครับ มีบางคนโดยเฉพาะลุงป้าเนียนไม่ต่ออายุบัตรแล้วก็เอามาใช้ต่อ พนักงานคุณพอเห็นว่าคุยกันเองก็เลยไม่ตรวจพวกเขาเลยสบาย ซุบซิบกันว่าเห็นมั้ยไม่เติมก็ได้(สายที่ไปสมุทรปราการ 2 23 25 45 511 508)เจอหลายคนทุกวันเลยครับ รบกวนให้เขาตรวจบัตรด้วยนะครับไม่ต้องยกเว้นทุกกรณี

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ