ขอให้รถเมล์ปอ.สาย 114 ปรับปรุงการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอให้รถเมล์ปอ.สาย 114 ปรับปรุงการให้บริการ เฉพาะปอ. ตั้งแต่ป้าย กม.25 เป็นต้นไปจนถึงลำลูกกา ควรขับเลนซ้ายสุด และไม่ควรขับรถเร็ว เวลาผู้โดยสารโบก รถจอดไม่ทัน เข้าป้ายไม่ทัน เพราะขับเลนกลางหรือขวา มั่นใจค่ะ มองเห็นมีคนนั่งบนรถแน่นอนค่ะ ไม่ใช่รถเสีย ไม่ใช่ครั้ง สองครั้ง ที่เจอลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นมาหลายปีแล้วค่ะ ป้ายหลังๆไม่รับผู้โดยสารเลย บางคนโบกขึ้นรถลงอีกสองสามป้ายมีเยอะแยะค่ะ คันดีๆมีค่ะ แค่ 1 ใน 20 ที่เจอดีๆ ไม่ขับรถเร็วและจอดรับผู้โดยสารค่ะ รบกวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายพิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ