ขอให้รถสาย 64 ครีมแดง จากปิ่นเกล้า ไป จ.นน รอบเช้าชะลอการวิ่งหน่อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงนี้ COVID-19 โรงเรียนปิด ที่ทำงานบางที Work From Home ส่งผลให้รถไม่ติด รถเมล์ครีมแดง สาย 64 ที่วิ่งเฉพาะบางเที่ยว รับผู้โดยสารส่วนมากเป็นคน กทม.ไปทำงานที่ จ.นน รอบเช้า วิ่งมาเร็วมาก ดิฉันมักจะมาไม่ทัน ต้องต่อรถ สาย 751 มาก่อนอีกที ขึ้น 64 ที่ถนนราชพฤกษ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ สาย 64 ครีมแดง ชะลอการวิ่ง ขากลับ จาก ปิ่นเกล้า ไป สะพานพระนั่งเกล้า ในช่วงนี้ด้วย คน กทม.ไปทำงาน จ.นนทบุรี อาศัยรถ 64 นี้ มาก และมักขึ้นไม่ทัน แต่ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้ว สถานการณ์ปกติ โรงเรียนเปิดเทอม ก็จะทันการขึ้นรถ สาย64 ผู้โดยสารก็จะเต็มรถพอดี

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ